Project type

Verbouwing monumentaal pand

Bankgebouw

Locatie: Haarlem, Zijlstraat

Totale transformatie van een oud bankgebouw naar een modern winkel/kantoorgebouw met woningen. De projectontwikkelaar heeft ons gevraagd om de nieuwe ingang van de winkel te realiseren door middel van een doorbraak. Hiervoor is een een stalen ligger gebruikt die het historisch aanzien van het monumentale pand respecteert.

Achter deze doorbraak is een sparing in de vloer gerealiseerd. Om deze sparing te overbruggen is een nieuwe vloer met trap gerealiseerd. Verder is er op zolder een sparing gemaakt voor dezelfde nieuwe trap. Vanwege deze sparing moest de bestaande houten kapconstructie oplegging aangepast worden.
De bestaande houten platte daken zijn versterkt, zodat deze als dakterras kunnen fungeren.