Loading...
 

   Oorgat 62 - Edam, Noord-Holland

   +316 4777 4723

OVER ONS

Wat doet Buro Atlas?

 

Buro Atlas adviseert, berekent en tekent constructies van nieuwe en bestaande woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen zowel unieke als seriematig. Het zorgt er voor dat beton- hout- en staalconstructies veilig en uitvoerbaar zijn en voldoen aan uw eisen en aan bouwnormen. Ook kunnen wij uw bouwwerk ontwerpen.

 

  • Het adviseren inzake bouwconstructies en mogelijke kosten o.a. bij nieuwbouw en verbouw, wat vertaald kan worden in: muur doorbraken, constructieproblemen, fundatieherstel, funderingen dakconstructies en veel meer.
  • Het ontwerpen van constructies voor gebouwen en gebouwde omgeving.
  • Het constructieve ontwerp vertalen naar constructieberekeningen.
  • Het maken van praktische en bruikbare constructietekeningen.
  • Het beoordelen van schade aan bouwwerken en het advies voor de vervolgstappen die voortvloeien uit verbouw, fundatie- en betonschade.
  • Het controleren van de constructiedocumenten van derden.
  • Het inspecteren van de uitvoering.
  • Maar ook het ontwerp en uitwerken van bouwkundige vraagstukken.
  • Het streven is inspiratie en ervaring te combineren met vernieuwing en techniek.

What We Do

Berekeningen

Tekeningen

Advies

Bouwbegeleiding

Visie

 

Buro Atlas staat voor controleerbare, duurzame en goed uitvoerbare overzichtelijke constructieve ontwerpen, berekeningen en tekeningen. Streven naar een goed resultaat met slimme constructies die voor iedereen duidelijk zijn. Voor Buro Atlas zijn de speerpunten om een kwalitatief hoogstaand eindproduct te bereiken: duidelijk communiceren, samenwerking, handelen, flexibiliteit, doen wat nodig is en graag kritisch meekijken.

602
Afgeronde projecten